KONTROLER BILETÓW AUTOBUSOWYCH

MIEJSCE PRACY: SWARZĘDZ (POW. POZNAŃSKI)
REGION: WIELKOPOLSKIE


WYMAGANIA:

- kultura osobista, systematyczność i zaangażowanie

- umiejętność pracy zespołowej

- odporność na stres

- umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji

- bardzo dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę zlecenie

- elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
sekretariat@spk.swarzedz.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SPK Sp.
z o. o. Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest SPK Sp. z o. o. z Rabowice,
ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz. Dane zbierane są dla potrzeb
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.