O FIRMIE

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. zostało utworzone w grudniu 2013 r. Do głównych zadań przedsiębiorstwa należy obsługa Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej (od 2017 roku) oraz prowadzenie i zarządzanie składowiskiem komunalnym w Rabowicach ul. Świerkowa 17. Nr KRS 0000509366. Kapitał Zakładowy 9.239.000 zł.