Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 212-519518

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. SIWZ Klucz publiczny do oferty Wyjaśnienie do SIWZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana terminu złożenia ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_4 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej