Ceny biletów

Aktualne ceny i rodzaje biletów w Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej (obowiązują od 01.08.2020 r.):

(UWAGA! W “SKA” NIE OBOWIĄZUJE tPORTMONETKA ZTM POZNAŃ)

A. Bilety 30-dniowe* – całodobowe na okaziciela
A.1. 110,00 zł Normalny w strefie II*
A.2. 55,00 zł Ulgowy (50%) w strefie II

B. Bilety 30-dniowe* – całodobowe imienne
B.1. 44,00 zł Normalny w strefie I*
B.2. 22,00 zł Ulgowy (50%) w strefie I
B.3. 80,00 zł Normalny w strefie II
B.4. 40,00 zł Ulgowy (50%) w strefie II dla uczniów i studentów
B.5. 40,00 zł Ulgowy (50%) w strefie II dla pozostałych uprawnionych

*- od 29-12-2012 bilety 30-dniowe zastąpiły wcześniej obowiązujące bilety miesięczne

C. Bilety jednorazowe – obowiązujące również na liniach nocnych (jednoprzejazdowe lub do 40 minut od momentu skasowania)
C.1. 6,00 zł Normalny w strefie II
C.2. 3,00 zł Ulgowy (50%) w strefie II
C.3. 3,20 zł Normalny w strefie I **
C.4. 1,60 zł Ulgowy (50%) w strefie I **

* strefa I Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej obejmuje obszar Gminy Swarzędz oraz przystanki Sośnicka i Antoninek Stacja w Poznaniu, przystanki w Tulcach oraz Siekierkach Wielkich; strefa II obejmuje wszystkie linie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej na całym przebiegu (w tym strefę I);

** umożliwia jednocześnie przejazdy linią 412 z przesiadką na linię 492/3 i linią 492/3 z przesiadką na linię 412

Bilet zakupiony u kierowcy ma formę paragonu fiskalnego. Bilet taki można wykorzystać wyłącznie na przejazd, w trakcie którego został zakupiony. W przypadku chęci zakupienia biletu, który można później skasować w trakcie dowolnego przejazdu prosimy udać się do najbliższego punktu sprzedaży biletów lub zakupić bilet w automatach znajdujących się w wybranych autobusach.

Podmioty chcące prowadzić sprzedaż biletów jednorazowych powinny zgłaszać się w SPK Sp. z o.o., ul. Transportowa 1 w Garbach, tel. 618974433. Bilety jednorazowe będące w posiadaniu punktów sprzedaży na dzień 01.08.2020 roku mogą być nadal dystrybuowane i nie tracą swojej ważności.

Bilety jednorazowe będące w posiadaniu punktów sprzedaży na dzień 01.08.2020 roku podlegają wymianie za dopłatą. Osoby indywidualne posiadające bilety o starych nominałach, również mogą dokonać ich wymiany za dopłatą. Wymianę biletów prowadzą punkty SPK: na Dworcu Poznań Śródka oraz w siedzibie przewoźnika w Garbach.

Bilety okresowe o starych nominałach, których pierwszy dzień ważności przypada na lipiec 2020 roku, zachowują ważność przez 30 dni od tej daty.

Podmioty chcące prowadzić sprzedaż biletów jednorazowych powinny zgłaszać się w SPK Sp. z o.o., ul. Transportowa 1 w Garbach, tel. 618974433.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (tel. 61 651 24 01, pok. 115) lub bezpośrednio u przewoźnika (SPK Sp. z o.o. (dyspozytornia) tel. 61 897 44 33).