Ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 200-568188 Olej Napędowy

Informacja o wyniku postępowania Korekta – Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja z otwarcia Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SPK-01/2022Ogłoszenie o sprostowaniuSpecyfikacja Warunków Zamówienia Wyjaśnienie treści SWZNOWY załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Załącznik nr 3 Wykaz …
Continue reading Ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 200-568188 Olej Napędowy

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 201-525732

Informacja o wyniku postępowania Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 201-525732Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Załącznik nr 3 Wykaz dostaw Załącznik nr 4 Wzór umów Załącznik nr 5 Wzór zobowiązania Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa Załącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności …
Continue reading Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 201-525732

Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 212-519518

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. SIWZ Klucz publiczny do oferty Wyjaśnienie do SIWZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana terminu złożenia ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_4 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej