Ogłoszenie o zmówieniu 2023/BZP 00515337 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,  w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie …
Continue reading Ogłoszenie o zmówieniu 2023/BZP 00515337 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zmówieniu SPK.271-2/2023 – Ochrona mienia znajdującego się w posiadaniu Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. przy ul. Świerkowej 17

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,  w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub …
Continue reading Ogłoszenie o zmówieniu SPK.271-2/2023 – Ochrona mienia znajdującego się w posiadaniu Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. przy ul. Świerkowej 17

Ogłoszenie o zmówieniu 2023/S 206-648497 – Olej napędowy

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,  w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie …
Continue reading Ogłoszenie o zmówieniu 2023/S 206-648497 – Olej napędowy

Ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 200-568188 Olej Napędowy

Informacja o wyniku postępowania Korekta – Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja z otwarcia Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SPK-01/2022Ogłoszenie o sprostowaniuSpecyfikacja Warunków Zamówienia Wyjaśnienie treści SWZNOWY załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Załącznik nr 3 Wykaz …
Continue reading Ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 200-568188 Olej Napędowy

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 201-525732

Informacja o wyniku postępowania Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 201-525732Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Załącznik nr 3 Wykaz dostaw Załącznik nr 4 Wzór umów Załącznik nr 5 Wzór zobowiązania Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa Załącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności …
Continue reading Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 201-525732