Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 02.01.2018 r. na terenie Gminy Swarzędz  funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Swarzędz, Gminy Kleszczewo oraz Miasta i Gminy Kostrzyn mogą przywieźć następujące odpady:

1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • bioodpady;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 opon na rok;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje opadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy);
 • odpady niebezpieczne;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki);
 • odzież i tekstylia;
 • oleje i tłuszcze jadalne;
 • opakowania z drewna.

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • papier;
 • tworzywa sztuczne;
 • metale;
 • szkło;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • bioodpady;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg.

3. Z terenu nieruchomości rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • bioodpady;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej;
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 opon na rok, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje opadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej;
 • odpady niebezpieczne;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki);
 • odzież i tekstylia;
 • oleje i tłuszcze jadalne;
 • opakowania z drewna.

4. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • sprzęt budowlany;
 • zmieszane odpady budowlane;
 • urządzenia przemysłowe;
 • odpady poprodukcyjne;
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 • butle gazowe;
 • papa;
 • okna plastikowe;
 • gaśnice;
 • wata szklana.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach, ul. Świerkowa 17.

 

Godziny funkcjonowania PSZOK:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

w soboty w godzinach 9:00 do 14:00

 

 

Dane kontaktowe:

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz

Tel. 61 817 34 21

Tel kom. 695 980 352

 

Pełen Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, wzory oświadczeń oraz wykaz odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości znajduje się na terenie PSZOK i na niniejszej stronie internetowej w formie poniższych załączników: