Ochrona Danych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedziba w Rabowicach, ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz;

Bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych w możliwy jest pod adresem: e-mail: iod@spk.swarzedz.pl;

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(Art. 6 ust. 1 lit. f),
  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Jednocześnie informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Podanie przez Państwa dane osobowe jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji większości realizowanych spraw.

Państwa dane nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.