Opłaty

Zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013.21 z dnia 8 stycznia 2013r.) informujemy że cena za przyjęcie do składowania na składowisku odpadów w Rabowicach 1 tony odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości 36,57 zł.

akt-27.02.23