Ogłoszenie o zmówieniu 2023/BZP 00515337 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,  w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie …
Continue reading Ogłoszenie o zmówieniu 2023/BZP 00515337 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zmówieniu SPK.271-2/2023 – Ochrona mienia znajdującego się w posiadaniu Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. przy ul. Świerkowej 17

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,  w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub …
Continue reading Ogłoszenie o zmówieniu SPK.271-2/2023 – Ochrona mienia znajdującego się w posiadaniu Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. przy ul. Świerkowej 17

Ogłoszenie o zmówieniu 2023/S 206-648497 – Olej napędowy

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,  w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie …
Continue reading Ogłoszenie o zmówieniu 2023/S 206-648497 – Olej napędowy

Operator walca/kompaktora i/lub ładowarki jednonaczyniowej klasy I pow. 20 ton

Operator walca/kompaktora i/lub ładowarki jednonaczyniowej klasy I powyżej 20 ton na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach, również do przyuczenia. Czy posiadasz uprawnienia operatora walca i/ lub ładowarki jednonaczyniowej klasy I powyżej 20 ton? Czy jesteś gotów uzyskać powyższe uprawnienia z dofinansowaniem przyszłego pracodawcy? Chcesz poszerzać wiedzę oraz podnosić swoje kwalifikacje? Chcesz pracować w systemie jednozmianowym i …
Continue reading Operator walca/kompaktora i/lub ładowarki jednonaczyniowej klasy I pow. 20 ton