Wywóz odcieku – przedstawienie ofert na rok 2023

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wywóz odcieku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Prosimy o podanie kwoty za wywóz 1 m3 odcieku.
Na Państwa oferty czekamy do 8 grudnia 2022 r. do godziny 12:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wywóz odcieków ze zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Świerkowej 17 w Rabowicach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia przystosowanym do tego sprzętem w ciągu 1 doby od momentu dokonania zgłoszenia. Średnia roczna masa wywiezionych nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w latach ubiegłych wynosiła od 2000 do 3000 m3. Ze względu na specyfikę działania składowiska, wywóz odcieku odbywa się przez cały rok, przeważnie poza miesiącami letnimi.


Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Garby, ul. Transportowa 1
62-020 Swarzędz
NIP 7773235068, Regon 302601912
tel. 61 8173 421
tel. kom. 501 841 339
Osoba do kontaktu
Jakub Kocięcki