Zmiany w rozkładzie jazdy w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wprowadzone zostaną zmiany w rozkładzie jazdy Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej:

24 grudnia – obowiązywać będzie Sobotni rozkład jazdy z następującymi zmianami:
linia 405 po godzinie 18:00 odjazdy z Swarzędz Rynek: 18:25; 20:05; 21:25; 22:35
                   po godzinie 18:00 odjazdy z Poznań Rondo Śródka: 18:15; 19:05; 20:45; 22:05;23:15
linia 407 po godzinie 18:00 – brak
linia 401 po godzinie 18:00 odjazdy z Swarzędz Kościuszkowców: 18:40; 19:25; 20:20; 21:40; 22:50
                  po godzinie 18:00 odjazdy z Rondo Śródka: 18:05; 18:25; 19:15; 20:00; 20:55; 22:15; 23:25
linia 412 po godzinie 18:00 odjazdy z Swarzędz PKP: 21:31
                  po godzinie 18:00 odjazdy z Poznań Rondo Śródka: 18:41; 22:10K
linia 486 po godzinie 18:00 odjazdy z Swarzędz PKP: 18:15; 22:29
                  po godzinie 18:00 odjazdy z Siekierek: 18:40; 22:55
linia 498 po godzinie 18:00 – brak
linia 484 po godzinie 18:00 odjazdy z Swarzędz PKP: 20:00wL; 23:18wL
                  po godzinie 18:00 odjazdy z Garby: 20:39Lw; 22:07Lw
linia 492 po godzinie 18:00 odjazdy w kierunku Uzarzewa: 19:17R
                  po godzinie 18:00 odjazdy z Uzarzewo: 19:40R
linia 493 po godzinie 18:00 odjazdy w kierunku Karłowic: 18:23R; 22:38
                  po godzinie 18:00 odjazdy z Karłowic: 18:54R; 22:53R

25-26-27 grudnia – obowiązywać będzie Niedzielny/Świąteczny rozkład jazdy

28-29-30 grudnia – obowiązywać będzie Roboczy rozkład jazdy

31 grudniaobowiązywać będzie Sobotni rozkład jazdy ze zmianami wynikającymi z wprowadzonych na ten dzień ograniczeń w przemieszczaniu się:
– linia 401 po godzinie 18:00 odjazdy z Swarzędz Kościuszkowców: 18:00; 18:40; 20:00; 21:15; 22:20
                 po godzinie 18:00 odjazdy z Ronda Śródka: 18:05; 18:25; 18:50; 19:15; 20:35; 21:50; 22;50

– linia 405 po godzinie 18:00 odjazdy z Swarzędz Rynek: 18:00; 18:25; 18:45; 19:10; 19:35; 20:30;
                 po godzinie 18:00 odjazdy z Ronda Śródka: 18:15; 18:40; 19:05; 19:10; 19:25; 19:50; 20:15; 21:15; 22:40

– linia 484 – nie zostanie wykonany z Swarzędz PKP o godz. 21:38
– linia 400 w nocy z 31.12 na 01.01 linia zostaje zawieszona!

1 stycznia Nowy Rok – obowiązywać będzie Niedzielny/Świąteczny rozkład jazdy

W dni robocze, w które realizowany będzie sobotni rozkład jazdy uruchomione zostaną dodatkowe kursy zgodnie z oznaczeniami na rozkładach jazdy:
Linia 486 4:20 z Węzła PKP w Swarzędzu do Siekierek Wlk i 4:45 z Siekierek Wlk do Swarzędza
Linia 484 6:50 z Tulec do Garbów Małych (możliwość przesiadki na linię 494) i kurs z Węzła PKP o godz. 16:25 zostaje przedłużony do Tulec.