Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 02.01.2018 r. na terenie Gminy Swarzędz  funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP, w szczególności właściciele nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Swarzędz, Gminy Kleszczewo oraz Miasta i Gminy Kostrzyn mogą przywieźć następujące odpady:

1.  Z  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych,
 • odpady problemowe, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe),
 • odzież i tekstylia.

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • papier i tektura (w tym opakowania),
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowania),
 • metale (w tym opakowania),
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ze szkła bezbarwnego,
 • opakowania ze szkła kolorowego,
 • odpady ulegające biodegradacji.

3. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • sprzęt budowlany,
 • zmieszane odpady budowlane,
 • urządzenia przemysłowe,
 • odpady poprodukcyjne,
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet),
 • butle gazowe,
 • papa,
 • okna plastikowe,
 • gaśnice,
 • wata szklana.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach,
ul. Świerkowa 17.

 

Godziny otwarcia PSZOK:

8.00 – 17.00 – od poniedziałku do piątku

8.00 – 14.00 – w soboty

 

Dane kontaktowe:

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz

Tel. 61 817 34 21

Tel kom. 695 980 352

 

Pełen Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, wzory oświadczeń oraz wykaz odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości znajduje się na terenie PSZOK i na niniejszej stronie internetowej w formie poniższych załączników: